APLIKACE PŘÍPRAVKŮ - OZNÁMENÍ VČELAŘI

Ve dnech 22.-26.05.2018 budou chemicky ošetřovány obiloviny (PROTEUS, MAGNELLO).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve dnech 03.-04.05.2018 bude chemicky ošetřována řepka (PICTOR). Chemické pšetření porostu bylo dokončeno dne 04.05.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve dnech 25.-27.04.2018 budou chemicky ošetřeny veškeré obiloviny (MODDUS, ARCHER TURBO, MOSPILAN, HUMASTAR).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve dnech 18.-19.04.2018 bude chemicky ošetřena řepka (MAVRIK) v lokalitě Pod Lesem PB 0603/8, Josef Malý.

Ve dnech 17.-18.04.2018 bude chemicky ošetřována řepka (DAM390). DAM 390 je možno aplikovat na porosty nekvetoucí bez omezení.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve dnech 11.-17.04.2018 budou chemicky ošetřovány obiloviny (RETACEL, HURICANE). Chemické ošetření porostu obilovin již bylo dokončeno dne 14.04.2018.

Ve dnech 11.-13.04.2018 bude chemicky ošetřována řepka (MOSPILAN, EFILOR, BOROSAN FORTE, GALERA). Chemické ošetření porostu řepky již bylo dokončeno dne 12.04.2018.

 

Veškeré nyní používané přípravky jsou včelám neškodné.

Bližší ifnormace naleznete v souborech pod textem: