APLIKACE PŘÍPRAVKŮ - OZNÁMENÍ VČELAŘI

V období 17.5.-24.5.2019 budou chemicky ošetřovány porosty obilovin - pšenice jarní a ozimá (KARATE, HUMASTAR, AXIAL PLUS, ELATUS ERA).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V období 10.-14.5.2019 budou chemicky ošetřovány porosty řepky (BISCAYA 240 OD, PICTOR). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V období 7.-8.5.2019 budou chemicky ošetřovány porosty obilovin - ječmen (HUTTON, BISCAYA).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V období 8.-9.4.2019 budou chemicky ošetřovány porosty řepky (NEXIDE, AMISTAR GOLD).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V období 5.-7.4,2019 budou chemicky ošetřovány porosty obilovin (RETACEL, DAM).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V období 31.3.-2.4.2019 budou chemicky ošetřovány porosty obilovin (ARCHER, MODDDUS, RETACEL, DAM, BIATHLON).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V období 27.-30.3.2019 budou chemicky ošetřovány porosty obilovin (ARCHER, MODDDUS, RETACEL, DAM, BIATHLON).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V období 25.-30.3.2019 budou chemicky ošetřovány porosty obilovin (ARCHER, MODDDUS, RETACEL, DAM, BIATHLON).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V období 23.-26.3.2019 budou chemicky ošetřovány porosty řepky (AGIL, PROTEUS, BOROSAN HUMINE).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V období 27.-30.3.2019 budou chemicky ošetřovány porosty obilovin (ARCHER, MODDDUS, RETACEL, DAM, BIATHLON).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V období 23.-26.3.2019 budou chemicky ošetřovány porosty řepky (AGIL, PROTEUS, BOROSAN HUMINE).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V období 26.-28.2.2019 budou chemicky ošetřovány porosty obilovin a řepky (SALETROSAN).

_______________________________________________________________________________________________________________

2019

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Ve dnech 22.-26.05.2018 budou chemicky ošetřovány obiloviny (PROTEUS, MAGNELLO).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve dnech 03.-04.05.2018 bude chemicky ošetřována řepka (PICTOR). Chemické pšetření porostu bylo dokončeno dne 04.05.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve dnech 25.-27.04.2018 budou chemicky ošetřeny veškeré obiloviny (MODDUS, ARCHER TURBO, MOSPILAN, HUMASTAR).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve dnech 18.-19.04.2018 bude chemicky ošetřena řepka (MAVRIK) v lokalitě Pod Lesem PB 0603/8, Josef Malý.

Ve dnech 17.-18.04.2018 bude chemicky ošetřována řepka (DAM390). DAM 390 je možno aplikovat na porosty nekvetoucí bez omezení.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve dnech 11.-17.04.2018 budou chemicky ošetřovány obiloviny (RETACEL, HURICANE). Chemické ošetření porostu obilovin již bylo dokončeno dne 14.04.2018.

Ve dnech 11.-13.04.2018 bude chemicky ošetřována řepka (MOSPILAN, EFILOR, BOROSAN FORTE, GALERA). Chemické ošetření porostu řepky již bylo dokončeno dne 12.04.2018.

 

Veškeré nyní používané přípravky jsou včelám neškodné.

Bližší ifnormace naleznete v souborech pod textem: